Job Vacancy

 

ตำแหน่งงานว่าง

Jobs for La Baguette 3 Bangkok

 

ตำแหน่งงานว่างปฎิบัติงานที่พัทยา

 1. สมุห์บัญชี Chief Accountant 1 ตำแหน่ง   


   คุณสมบัติ

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

      เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

      มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในระดับหัวหน้างาน

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ตรวจสอบรายได้ของบริษัทฯในแต่ละวัน

      ตรวจสอบการสั่งซื้อของเพื่อเข้าคลังพัสดุ และการนำไปใช้ตามที่ต่างๆ

      ตรวจเอกสาร และรายงานของหัวหน้าแคชเชียร์ ในการนำเงินเข้าธนาคาร และยอดเช็คที่จ่ายออก

      ตรวจสอบเอกสารของเจ้าหนี้ในการจ่ายชำระเงิน

      ตรวจบิลลูกหนี้ และติดตามทวงหนี้ที่การจ่ายช้า

      จัดระบบและบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

      จัดเตรียมรายงานประจำเดือน งบกำไรขาดทุน และ งบดุล

      หลังการปิดบัญชีประจำเดือนแล้ว วิเคราะห์บัญชีที่มียอดค่าใช้จ่ายสูง และชี้แจงต่อหัวหน้าแผนก

      เก็บรักษาเอกสารและสัญญาต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงิน

      จัดทำงบประมาณการของปีต่อ ๆไป

      ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ เมื่อมีปัญหา เพื่อให้การดำเนินการของแผนกดำเนินไปด้วยดี

      จดูแลเกี่ยวกับเรื่องภาษีทั้งหมด

      ควบคุม ดูแล พนักงานในแผนก ให้ทำงานด้วยความเรียบร้อย

      ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า Receptionist 2 ตำแหน่ง 


   คุณสมบัติ

      ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ

      ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามลูกค้า

      ลงทะเบียนการเข้าพักของลูกค้า

      สำรองห้องพักบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อมีผู้มาติดต่อและผู้เกี่ยวข้องไม่อยู่

      เก็บเงิน เช็คเอกสาร จากลูกค้า เมื่อทำการ เช็คเอ้าท์

      รับฝากข้อความต่างๆ แทนแขก ในกรณีที่แขกไม่อยู่

      สรุป และรายงานผลการทำงานในแต่ละรอบ

      ตรวจเช็คอุปกรณ์ของใช้ภายในแผนก เบิกอุปกรณ์ของใช้ในแผนก

      ตรวจเซ็คกุญแจต่างๆให้ครบเสมอ

      สำรองรถให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการ ขายทัวร์

      รับจดหมาย และพัสดุ จัดแยกและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

      โชว์ห้องพักให้กับลูกค้าที่มาเยื่ยมชม

 

 3. เลขานุการประจำครัวเบเกอรี่ Bakery Secretary 1 ตำแหน่ง


   คุณสมบัติ

      เพศหญิง จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

      อายุไม่เกิน 30 ปี

      มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ

 

 4. กุ๊กเบเกอรี่ Commis Bakery 1 ตำแหน่ง


   คุณสมบัติ

      ประสบการณ์การทำงานในส่วน เบเกอรี่อย่างน้อย 2 ปี

      อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

      ทำ เค้ก ขนมปัง Mousse ได้

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ทำเค้กต่างๆ

      ทำขนมปังต่างๆ

      แต่งหน้าขนมออกไปจำหน่ายที่ ร้าน La Baguette

      ทำ Croissant

      ทำ Danisk

 

 5. ผู้ช่วยกุ๊กเบเกอรี่ Cook Helper Bakery 4 ตำแหน่ง

   คุณสมบัติ

      ประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรม หรือในส่วนเบเกอรี่

      อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้บ้าง

      มีความขยัน

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      เตรียมของให้กุ๊ก

      ช่วยดู Buffet Breakfast

      เตรียมแม่พิมพ์เค้กให้กุ๊ก

      คอยบริการเติม ขนมต่างๆที่ร้าน La Baguette

 

 

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดของงานที่ทำ

      เปิด และเตรียมความพร้อม ก่อนจะเริ่มปฎิบัติงาน

      เช็คยอดขายเครื่องดื่มในแต่ละรอบ ส่งหัวหน้างาน

      เช็คอุปกรณ์ และเบิกเครื่องดื่ม ให้เพียงพอต่อการบริการของลูกค้า

      จัดทำรายงาน การสั้งซื้อของในแต่ละวัน

      ผสมเครื่องดื่มตาม ออเดอร์ ของลูกค้า

 

 8. Driver (พนักงานขับรถ)


   คุณสมบัติ

      เพศชายไม่เกิน 40 ปี

      รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

      มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 


   หน้าที่และความรับผิดชอบ

      ขับรถส่งขนมระหว่าง พัทยา-กรุงเทพฯ
สนใจ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 038-421707 ต่อ ฝ่ายบุคคล
อีเมล :

 

Woodlands Scence

Find us on Facebook  Follow us on twitter  Video

@woodlandspattaya Webstagram | Instagram Web Viewer

Job Vacancies

click to top of page