Job Vacancy

 

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Restaurant Manager (ผู้จัดการร้านเบเกอรี่ ลาบาเก็ต)   


   คุณสมบัติ

      อายุไม่เกิน 45 ปี

      มีภาวะผู้นำ

      มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง

      วางกำหนดมาตรฐานการบริการ รวมทั้งสร้างกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

      จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน

      ฝึกสอนพนักงาน ทักษะเรื่องการขาย และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ

      แก้ไขปัญหากรณีลูกค้ามีคำตำหนิ และชมเชย ติดตามผลงาน

      นำเสนอโปรโมรชั่นแต่ละเทศกาล และจัดเตรียมหาสินค้าใหม่ๆ มาเพิ่มพูนยอดขาย

 

 2. Night Receptionist (พนักงานต้อนรับรอบกลางคืน) 


   คุณสมบัติ

      เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

      พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

      ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้
      สามารถทำงานได้ทุกกะ


   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ

      ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามของลูกค้า

      ลงทะเบียนการเข้าพักของลูกค้า

      สำรองห้องพักเป็นครั้งคราว เมื่อมีผู้มาติดต่อ และผู้เกี่ยวข้องไม่อยู่

      เก็บเงินและเช็คเอกสาร จากลูกค้า ที่เช็คเอ้าท์

      รับฝากข้อความแทน ลูกค้า ในกรณีที่ติดต่อแล้วไม่เจอ

      สรุป รายงานผล การทำงานในแต่ละรอบ

      ตรวจเช็ค และเบิกอุปกรณ์ของใช้ภายในแผนก

      ตรวจเช็คกุญแจต่างๆ ให้ครบ

      สำรองรถให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการ , ขายทัวร์

      ตรวจเช็คงาน เอกสารของทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

      จัดทำ สรุปรายงานการขายห้องพักประจำวัน ให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

      สรุปบัญชีการขายทุก Outlet ในแต่ละวัน ให้ฝ่ายเกี่ยวข้องทราบ

      รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ให้ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับทราบ

      ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่พักอยู่กับทางโรงแรม

 

 3. Cashier Outlet (แคชเชียร์)


   คุณสมบัติ

      เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

      วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

      ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้

      มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์

      มีความซื่อสัตย์

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      รับเงินสำหรับทอนจากแคชเชียร์ส่วนหน้า

      ทำบิลตามออร์เดอร์ของลูกค้า

      เก็บเงิน/ทอนเงิน

      เช็คดูแขกที่จะลุกจากที่นั่งว่าได้จ่ายเงินเรียนร้อยหรือยัง

      ตรวจสอบอุปกรณ์/เงินทอนให้มีเพียงพอตลอดเวลา

      ปิดรอบส่งเงินให้ตรงกับรายงาน

 

 4. Waiter / Waitress (พนักงานเสิร์ฟ)


   คุณสมบัติ

      เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

      การศึกษาวุฒิ ม 3 ขึ้นไป สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

      มีใจรักงานด้านบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ,มีทัศนคติที่ดี

      สามารถทำงานเป็นกะได้

      สามารถทำงานด้านเครื่องดื่มและสินค้าทุกชนิดในบาร์ได้เป็นอย่างดีี

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ตกแต่ง หรือดูแลห้องอาหารให้สะอาด สะดวกสบาย ดูดี

      จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้บริการลูกค้าประจำวัน

      รับจองสินค้าจากลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาจอง

      ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้านำอาหารและเครื่องดื่มไปเสิร์ฟ

      เก็บโต๊ะเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว และกล่าวขอบคุณเมื่อลูกค้าจะกลับีี

      ทำความสะอาดห้องอาหาร บาร์ สโตร์

      เบิกสินค้าทุกชนิดจากสโตร์และรีชีฟวิ่ง

      ช่วยเหลือพนักงานเก็บเงิน(แคชเชียร์)ในการทำจ่ายหรือเช็คบิล กรณีพนักงานเก็บเงินทำงานไม่ทัน

 

 5. Store Keeper (พนักงานสโตร์)

   คุณสมบัติ

      พศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป

      วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

      ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ตรวจรับสินค้าจากซัพพลายเออร์

      จัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่เก็บ ทำใบอนุมัติซื้อสินค้าที่หมดและใกล้หมดเพื่อสำรองสต๊อก

      จ่ายสินค้าให้แต่ละ Outlet

      Check Stock ทุกสิ้นเดือนเพื่อทำการสั่งสินค้าสำรองสต๊อก

      จัดยอดเบิกจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

      แยกประเภทของบิลจ่ายสินค้า

      คีย์ข้อมูลตัดยอดเบิก

      ทำ Minimum และ Maximum ของสินค้า

      หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า

      ทำ Post Physical Inventory เพื่อปิดงานในระบบ


 6. General Engineer (ช่างทั่วไป)

   คุณสมบัติ

      วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส. ขึ้นไป ในสาขาช่าง

      เคยผ่านงานด้านช่างไม่น้อยกว่า 6 เดือน

      อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

      ทำความสะอาดสระน้ำ

      ซ่อมแซมอุปกรณ์

      ตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

      ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์

      ทำงานตามใบงาน

      งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 7. ตำแหน่ง Bartender


   คุณสมบัติ

      เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

      วุฒิการศึกษา ม3 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติดี

      สามารถทำงานเป็นกะได้

      สามารถทำงานได้ทั้งกะกลางวัน และ กะกลางคืน

 

   หน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดของงานที่ทำ

      เปิด และเตรียมความพร้อม ก่อนจะเริ่มปฎิบัติงาน

      เช็คยอดขายเครื่องดื่มในแต่ละรอบ ส่งหัวหน้างาน

      เช็คอุปกรณ์ และเบิกเครื่องดื่ม ให้เพียงพอต่อการบริการของลูกค้า

      จัดทำรายงาน การสั้งซื้อของในแต่ละวัน

      ผสมเครื่องดื่มตาม ออเดอร์ ของลูกค้า

 

 8. ตำแหน่ง Receptionist


   คุณสมบัติ

      ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ลูกค้าต้องการทราบ

      ขายห้องพัก แนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ ตอบข้อซักถามลูกค้า

      ลงทะเบียนการเข้าพักของลูกค้า

      สำรองห้องพักบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อมีผู้มาติดต่อและผู้เกี่ยวข้องไม่อยู่

      เก็บเงิน เช็คเอกสาร จากลูกค้า เมื่อทำการ เช็คเอ้าท์

      รับฝากข้อความต่างๆ แทนแขก ในกรณีที่แขกไม่อยู่

      สรุป และรายงานผลการทำงานในแต่ละรอบ

      ตรวจเช็คอุปกรณ์ของใช้ภายในแผนก เบิกอุปกรณ์ของใช้ในแผนก

      ตรวจเซ็คกุญแจต่างๆให้ครบเสมอ

      สำรองรถให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการ ขายทัวร์

      รับจดหมาย และพัสดุ จัดแยกและส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง

      โชว์ห้องพักให้กับลูกค้าที่มาเยื่ยมชม

 
สนใจ ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 038-421707 ต่อ ฝ่ายบุคคล
อีเมล :

 

Find us on Facebook  Follow us on twitter  Video

@woodlandspattaya Webstagram | Instagram Web Viewer

Job Vacancies
click to top of page